1946

február 1.  A nemzetgyűlés Magyarországot köztársasággá nyilvánítja. Ezzel megszűnik az egyház közjogi szerepe.
február 18.  XII. Piusz pápa Mindszenty József esztergomi érseket bíborossá kreálja. 
május 4.  A püspöki kar pásztorlevelet bocsát ki a katolikus iskolák és a hitoktatás védelmére. 
május 5.  Mindszenty József bíboros férfi zarándoklatot vezet Máriaremetére.
május 14.  Fővárosi katolikus küldöttség tiltakozó memorandumot nyújt át Nagy Ferenc miniszterelnöknek, amelyben az egyház- és vallásellenes propagandát sérelmezi. 
május 19.  Mindszenty József bíboros, hercegprímás a Szent István-bazilika előtt Mária-ájtatosságot vezet. 
június 2.  XII. Piusz pápa Papp Kálmán soproni plébánost győri püspökké nevezi ki.
június 10.  A KALOT ötszáz falu küldötteinek részvételével találkozót rendez, amelyet a szovjet ifjúsági küldöttség szónoka is köszönt.
július 4.  Rajk László belügyminiszter feloszlatja a Magyar Cserkészszövetséget és a KALOT-ot, a következő hetekben más egyesületeket is.
július 20.  A püspöki kar átiratban tiltakozik a katolikus egyesületek feloszlatása miatt.
augusztus 20.  Budapesten a Szent Jobb körmeneten hatalmas tömeg vesz részt.
szeptember  Az 1946-47. tanévre 28 ezer tanulót iratnak be katolikus gimnáziumokba és általános iskolákba, néhány ezerrel többet, mint az előző évben. 
szeptember
7-8.
A görög katolikus magyarok máriapócsi ünnepségén beszédet mond Mindszenty József esztergomi és Czapik Gyula egri érsek.
szeptember 21-22.  Szent Gellért csanádi püspök vértanúhalálának 900 éves évfordulóján Szegeden nagy egyházi ünnepséget rendeznek.