Távlatok

Kiadó: Jézus Társasága Magyar Rendtartománya.
Felelős kiadó: Szabó Ferenc SJ főszerkesztő
1026 Budapest, Sodrás u. 13.
Tel.: +36 (1) 200-8054/112; Fax: +36 (1) 275-0349
E-mail:
Honlap: Távlatok