Szociális Missziós Társulat Názáreth Otthona

1125 Budapest, Tusnádi u. 18.
Tel.: +36 (1) 214-51-91