Remény

Felvidéki katolikus hetilap
Főszerkesztő: Herdics György
Főszerkesztő-helyettes: Albán József
E-mail:
Felelős szerkesztő: Bertha Éva
E-mail:
Kiadja: Glória Társulat
Felelős kiadó: Mons. Szakál László
Szerkesztőség: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava
Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598
Fax: 02/4552 3684
E-mail:
Honlap: Remény