Krisztusi Szolidaritás

A Christian Solidarity International magyar nyelvű lapja,
megjelenik kéthavonta
Főszerkesztő: Víz Péter
Postacím: 1242 Budapesr, Pf. 291.
E-mail:
Honlap: csi-magyarorszag.hu