Jog- és Államtudományi Kar

Dékán: Komáromi László
H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Tel.: +36 (1) 4297-200
Fax: +36 (1) 4297-201
Honlap: www.jak.ppke.hu
E-mail: