Információs Technológiai és Bionikai Kar

Dékán: Dr. Iván Kristóf
Központ: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.

Telefon: +36 (1) 886-4700
Fax: +36 (1) 886-4724
Email:
Honlap: https://www.itk.ppke.hu