Információs Technológiai és Bionikai Kar

Dékán: Cserey György
Központ: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.
Tel.: +36 (1) 886-4700
Fax: +36 (1) 886-4724
Honlap: https://www.itk.ppke.hu
E-mail: