Gondviselés Háza napközi otthon, házi ellátás

Fenntartó: Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány
1026 Budapest, Szilfa u. 4.