Folia Theologica

PPKE Kánonjogi Intézetének idegen nyelvű folyóirata
Kiadja: Szent István Társulat
Fővédnök: Erdő Péter
Főszerkesztő: prof Dr. Kuminetz Géza
Szerkesztőség: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.