Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSzK)

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)
elnöke: Balogh Péter Piusz elnök
1052 Budapest, Piarista köz 1.
adószám: 18849192-1-41
Email: