Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSzK)

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)
elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB
1052 Budapest, Piarista köz 1.
adószám: 18849192-1-41
Email: