Communio

Nemzetközi katolikus folyóirat
Fővédnök: Erdő Péter 
Felelős kiadó: Rózsa Huba 
A Szerkesztőbizottság elnöke: Bolberitz Pál 
Felelős szerkesztő: Török József 
Szerkesztőség: 1053 Budapest, Papnövelde u. 7. 
E-mail: