Válasszon évet, hónapot és napot.
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
Evangélium

Mt 9,32-38

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
Tovább a Szentírás olvasó oldalra
Imádság

Imádság

Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged illet!
Elmélkedés

Elmélkedés

Jézus így szól a mai evangéliumban: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” E szavait főként a Papi Hivatások Világnapján szoktuk idézni. Napjainkban nehézségként éljük meg, hogy egyre kevesebb a papi hivatást választó fiatal, legalábbis így van ez a jóléti társadalmakban, míg a világ más részein nem jelentkezik ez a probléma. Ha figyelmesen olvassuk az Úr szavait, akkor észrevesszük, hogy ő nem a rengeteg munkával küzdő kevés munkás nehézségét nézi, hanem azt, hogy a nép várja az örömhírt, várja az Isten országáról szóló tanítást. Ha kevés tanítványát küldheti is erre a feladatra, akkor sem kesereg, hanem küldi őket.
Az evangelizációs lelkület fontos elemét fedezzük fel itt. Nem arra kell figyelnünk, hogy milyen kevesen vannak, akik Isten szolgálatára, az igehirdetésre, a papságra szentelik életüket, hanem arra a számtalan emberre, akik az evangélium tanítására várnak, arra, hogy hozzájuk is eljusson az örömhír. Figyeljünk oda felebarátaink lelki igényeire! Fogjunk hozzá az aratáshoz, végezzük feladatunkat! Az evangélium hirdetését végezzük keresztény hivatástudattal és azzal a meggyőződéssel, hogy Isten munkatársai vagyunk! Mi vagyunk a magvetők, akik Isten megbízásából, az ő küldötteiként az evangélium magját elhintjük az emberi szívekbe.
(c) Horváth István Sándor
Napi szent

Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

július 5.

1502-ben született Cremonában. Előbb orvos volt, aztán lett pappá. Fő célkitűzése volt, hogy a papokban felélessze az evangéliumi szellemet. Két szerzetet alapított: a Szent Pálról elnevezett papi kongregációt (bamabiták) és a Szent Pálról nevezett Nővéreket (angelikák). Mint népmisszionárius, Szent Pált tartotta példaképének. Ő kezdeményezte a 40 órás szentségimádási és a péntek délutáni harangszót. Meghalt 1539. július 5-én Cremonában.

Az új bor új tömlőbe való. Az ember, hogy új bor lehessen, meg kell újulnia lélekben, napról napra. A mai nap szentje szent Antal a hívek erkölcsi megújulásán fáradozott. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, hogy másoknak példát mutatva terjedjen Isten országa.

Bővebben

Választható olvasmányok

Tim 1,13-14; 2,1-3
Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével!

Mk 10,13-16
Engedjétek, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek!


Tovább a szentekhez