Dr. Varga Lajos püspök

Dr. Varga Lajos (Miklós)
váci segédpüspök

Születési helye, ideje:
Budapest, 1950. december 5.
Papszentelés helye, ideje:
Vác, 1974. június 23.
Püspökszentelés helye, ideje:
Vác, 2006. július 15.

Felsőfokú tanulmányait az egri Érseki Hittudományi Főiskolán végezte
1978-95: Egyházmegyei könyvtár könyvtáros, majd főkönyvtáros
1979-95: Váci Püspöki levéltár
1979: a budapesti Hittudományi Akadémián teológiai doktorátust szerzett
1973: Az Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központ, egyházi könyvtárosi tanfolyam végbizonyítvánnyal
1985: püspöki titkár
1993-95: irodaigazgató
1978-1995: Vác – Egyházmegyei Könyvtár és a Püspöki Levéltár vezetője. (2004-től az intézmény prefektusa),
1991: Kápláni és Plébánosi Vizsgabizottság elnöke
1992-1994:  Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója.
1992-96: Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári és könyvtári szakreferense
1992. Egyháztörténeti Bizottság elnöke
1992-94: Vác Kántorképző hittan és liturgika tanár
1993-95: Vácott az Egri Hittudományi Főiskola levelező tagozatának igazgatója.
Ui.: az Ars Sacra tanára (ker. műv.-k története).
1996-1997: Pápai Magyar Intézet, Gregoriána Egyetem Egyháztörténeti  fakultásán tanulmányok
2001-2005: Mátraszentimre: Stella Katolikus Egyházi Üdülő és Lelkigyakorlatos Ház igazgatója
2005-06: Vác – Ars Sacra tanára az Egri Hittudományi Főiskola előkészítő évfolyamán, ugyanakkor. óraadó, a liturgika tanára az Apor Vilmos Kat. Főiskolán.
2006: OKGYK igazgató

1987: püspöki tanácsos
1993: c. Tereskei apát (  visszaadva: 2006)
1993: Pápai káplán

1991: Piarista Rend konfrátere
1994: A Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend tagja
1999: A Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend  váci tiszti kerületének koadjutor perjele

1974-75: káplán a Dunakeszi-főplébánián
1975-76: káplán az Újpesti-főplébánián
1976-78: káplán Hatvan Újvárosban
1978-85: karkáplán Vác-alsóvárosban
1990: lelkész a váci fegyházban és a rendőrségi fogdában,
1990-91: Kisnémedi plébániai kormányzó
1995-2006: plébános Pásztón
1995: Mátraszőlős plébániai kormányzó
1995-96: Mátraverebény plébániai kormányzó
1995-2006: Pásztó- ecsegi kerületi esperes, majd a pásztói kerület esperese,
2002-2003: Kisbágyon plébániai kormányzó
2004-2006: jobbágyi plébániai kormányzó
2006. május 27. XVI. Benedek pápa sicca veneria címzetes püspökké, váci segédpüspökké nevezte ki.   
2006. július. 15: a váci székesegyházban szentelték püspökké.
2006. szeptember 1. ált. helynök
2006-: Vác-alsóváros plébánosa  (Szt. Kereszt Templom, Vác-Hétkápolna templomigazgatója.)
2006-2015. Kosd plébániai kormányzó

Elismerések:
1999: Vác város díszpolgára
2006: Pásztó város díszpolgára
2007: Nógrád megyei díszpolgára
2008: Tragor Ignác emlékérem
2009: A vitézi Rend egyházi keresztje
2011: Szent Lázár Katonai és Ispotályos lovagrend nagykeresztje
2017: A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

Jelmondata:
SPECULATOR SEMPER IN ALTO STAT
Az őr mindig kiemelkedő ponton áll