Dr. Tóth Tamás

Dr. Tóth Tamás
az MKPK titkára

Születési helye, ideje:
Kecskemét, 1976. február 18.
Papszentelés helye, ideje:
Kalocsa, 2002. június 29.

A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában érettségizett 1994-ben. Teológiai tanulmányait a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye növendékeként Veszprémben, Szegeden, majd a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában végezte.

Tanulmányok:
2001: Pápai Gergely Egyetem Hittudományi Kar, teológus diploma (bacc. theol. - MA)
2006: Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténeti Kar, doktorátus egyháztörténelemből (dr. hist. eccl.)
2007: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, honosítás (történelemtudomány, PhD)
2021: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, habilitált doktor (történettudományok, Dr. habil.)
2022: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet, licenciátus kánonjogból (lic. iur. can.)

Szolgálati helyek:
2004-2007: káplán Kiskunfélegyházán
2007: káplán Soltvadkerten
2007-2011: az apostoli nuncius titkára Budapesten
2011-2018: a római Pápai Magyar Intézet rektora
2018. augusztus 1-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

Egyéb megbízatások:
2007-2008: Tiszakécskén kisegítő lelkész
2008-2011: Kecskeméten kisegítő lelkész
2011-2018:  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágense (ügyvivője), valamint Magyarország szentszéki nagykövetségének egyházi tanácsosa
2019-2022: a Kultúra Pápai Tanácsának konzultora
2018. augusztus 1-től a kecskeméti Szentcsalád Plébánián kisegítő lelkész
2019. május 18-ától a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának ad nutum Sanctae Sedis pápai asszisztense
2021. május 20-tól a Máltai Rend káplánja

Egyháztörténész, egyetemi magántanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara), főiskolai tanár (Gál Ferenc Egyetem), a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, több magyar, valamint idegen nyelvű könyv és tanulmány szerzője

2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2020-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével,
2013-ban pápai káplán, 2021-ben Szentlélekről nevezett bátmonostori apáti címmel tüntették ki