Snell György püspök

Snell György
esztergom–budapesti segédpüspök

Születés helye, ideje:
Kiskirályság, 1949. március 8.,
Papszentelés helye, ideje:
Eger (a Váci Egyházmegye szolgálatára), 1972. április 3.,
inkardinálva a Főegyházmegyébe 1993,
Püspökszentelés helye, ideje:
Budapesten, 2014. december 6.

Káplán-hitoktató Kiskunlacháza-Peregen 1972-1975,
Bp.-Rákoskeresztúron 1975-1987,
plébános uo. 1988-2008,
az EKIF igazgatója és iskolaügyi referens 2003-2014,
plébános Bp.-Rákosligeten 2004-2006,
plébános Bp.-Szentistvánvárosban 2008-,
helyettes esperes 2000-2003,
esperes 2003-2005,
a papság személyi gondozásával megbízott püspöki helynök 2014-,
címzetes apát 1999-,
protonotárius, kanonok 2009-.

Jelmondata:
DATE ILLIS VOS MANDUCARE
Ti adjatok nekik enni!