Dr. Erdő Péter bíboros

Dr. Erdő Péter bíboros
esztergom - budapesti érsek, metropolita

Születés helye, ideje:
Budapest, 1952. június 25.
Papszentelés helye, ideje:
Budapest, 1975. június 18.
Püspökszentelés helye, ideje:
Róma, 2000. január 6-án.

Káplán Dorogon 1975–77,
ösztöndíjas Rómában a Pontificia Universita Gregorianán 1977–80,
a kánonjog és az egyháztörténelem tanára az esztergomi szemináriumban 1980–86,
a Pontificia Universita Gregoriana meghívott professzora 1986–88,
a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (1993–tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar) tanszékvezető tanára 1988–2002,
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja 1996–98,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 1998–2003,
Puppi-i c. püspök és székesfehérvári segédpüspök 1999. november 4.,
kinevezetett esztergom-budapesti érsek 2002. december 7.,
érseki székfoglalója 2003. január 11.,
bíborossá kreálta II. János Pál pápa 2003. október 21.
Szentszéki jegyző 1980,
szentszéki bíró, helyettes bírósági helynök 1985–94,
a MKPK Egyházjogi Bizottságának titkára 1986–99,
vendégprofesszor a Pontificia Universita Gregorianán 1988–2002,
pápai prelátus 1990,
apostoli protonotárius 1994,
bírósági helynök 1994–98,
a társadalmi, oktatási, kulturális szakterület püspöki helynöke 1994–98,
a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja, valamint a Katolikus Nevelési Kongregációja konzultora, az MKPK Katolikus Akkreditációs Tanácsának elnöke 1996–,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke 1996–2003,
a Párizsi Katolikus Egyetem díszdoktora 1996,
az MKPK Egyházjogi Bizottságának elnöke 1999–,
a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem díszdoktora 2001,
a Signatura Apostolica bírája, a Katolikus Nevelés Kongregációja, a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció és a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagja 2003,
a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja 1998-2003,
az MTA doktora 2003,
az MKPK elnöke 2005–2015,
a PPKE nagykancellárja 2005–2015,
a Lublini Katolikus Egyetem díszdoktora 2006,
a CCEE elnöke 2006–2016,
az MTA levelező tagja 2007–2013,
az MTA rendes tagja 2013–,
a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem díszdoktora 2007.

Jelmondata:
INITIO NON ERATNISI GRATIA
Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem