+ Cserháti Ferenc püspök

+ Dr. Cserháti Ferenc
esztergom–budapesti segédpüspök

Születési helye, ideje:
Túrterebes, 1947. február 12
Papszentelés helye, ideje:
Gyulafehérvár,1971. április 18.
Püspökszentelés helye, ideje:
Esztergom, 2007. augusztus 15.
Halálozás helye, ideje:
Budapest, 2023. július 22.

1971-1973: Káplán Kaplonyban
1973-1979: káplán Máramarosszigeten
1979 – 1980: tanulmányokat folytat a Frankfurt am Main-i St. Georgen Filozófiai-Teológiai Főiskolán
1980-1982: tanulmányok az innsbrucki Leopold Franzens Egyetemen
1982-1984: káplán a müncheni St. Margaret Plébánián
1984-2002: Plébános, a müncheni Magyar Katolikus Misszió vezetője
1985-2002: A müncheni Magyar Caritas Szolgálat elnöke
1989-1993: a müncheni Paulinum Egyesület (diákszálló) elnöke
1990-1991: docens a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán
1996-2006: a külföldön élő római katolikus magyarok püspökének európai delegátusa
1996-tól: az „Életünk” c. folyóirat főszerkesztője
2002-2012: a Német Püspöki Konferencia magyar delegátusa, németországi magyar főlelkész
2006-tól: külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátora
2003-tól: Pápai káplán
2004-ben a Máltai Lovagrend tagja lett
2007. június 15: kinevezett címzetes Centuria-i püspök és esztergom-budapesti segédpüspök
2023. Elhunyt, temetése augusztus 18-án az esztergomi bazlikában.

MKPK:
A Caritas in Veritate Bizottságban a Vándorlók és Útonlévők Bizottságának elnöke

Jelmondata:
CARITAS OMNIA VINCIT
A szeretet mindent legyőz