Servantes de l’Eucharistie, pápai jogú Női Szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: szemlélődő életmód, a papokért imádkozás és segítés a szolgálatukban.

Bemutatkozás

A Társaság Alapítónője francia: Jeanna-Onesima Guibret, aki 1857. május 31-én, Pünkösd reggelén egész lényét az Eukarisztia tiszteletére szentelte, ezzel megalapítva az Eukarisztia Szolgálóleányai Társaságát.

A Társaság közösségben és világban élő nővérekből áll. A közösségi életet élők alkotják az eukarisztikus központokat, otthonokat. A világban élő nővérek hivatása pedig: az övéit mindvégig szerető Úr szeretetét sugározni minden helyzetben, minden munkában. Eukarisztikus küldetésük alapja az, hogy a Szentlélekben egyesült szívvel és lélekkel magasztalják, áldják és dicsőítsék a szeretet nagy misztériumát és terjesszék tiszteletét. Ez a Társaság karizmája és ugyanakkor szolgálat is. Az Eukarisztia Szolgálóleánya magáévá teszi az Alapítónő szavait; „Imádni lélekben és igazságban; egész szívem ebben van.” 

Az Eukarisztia Szolgálóleányainak hivatása: elmélyedni az Eukarisztia titkának megismerésében és részt venni abban a hálaadásban, amelyet az Egyház végez az Atya dicsőítésére Fiának feláldozásával; terjeszteni ott, ahova az élet szólította őket, az Eukarisztia titkából merített szeretetet; imádkozni különösen a papokért, az Eukarisztia kiváltságos szolgáiért, és amennyire lehetséges, segíteni őket szolgálatukban. 

Van az Egyház szándékai között olyan, amit a Társaság különösen felvállalt: a bűnösök megtérése és a papok hivatásukhoz való hűsége. Ez két olyan szándék, amelyek a hálaadás szelleméből spontán módon fakadnak. 

A megtérés mozgatója: Isten szeretetének hirdetése. Ezáltal Isten munkatársaivá válnak célja elérésében: megmenteni azt ami elveszett. A Társaság második imaszándéka a papokat illeti. Imádkozik azért, akit az Egyház papi hivatásra hívott és ezáltal az isteni misztérium osztogatójává lett. A Társaság magyarországi letelepedését Shvoy Lajos székesfehérvári püspök engedélyezte 1928-ban, Klotildligeten. Az államosításig, 1950-ig itt volt az otthona. Első főnöknője Voymár Gizella Jozefa anya volt, aki 1950-ben halt meg. Ebben az időben 70-80 tagja volt a Társaságnak, zömmel pedagógusok. 

A központ Strasbourgban van és Franciaország több városában élnek a Társaságnak tagjai, valamint Réunion és Maurice szigeteken.  

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:

Soeur Marie Paule Lagneau
Cím: 16 rue des Soeurs; F-67000 Strasbourg; Franciaország

A közösség magyar központja:

Maróthy Erzsébet
Cím: 6726 Szeged, Vedres u. 1/A. IV. 14.
Tel./Fax: (62)435-361