1Néhány nap múlva ismét bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van.

2És olyan sokan gyűltek össze, hogy nem volt már hely még az ajtó előtt sem. Ő pedig hirdette nekik az igét.

3Négyen jöttek, és hoztak egy bénát.

4Mivel a sokaság miatt nem tudták odavinni hozzá, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol volt, és nyílást vágva leeresztették a hordágyat, amelyen a béna feküdt.

5A hitüket látva Jézus így szólt a bénához:
– Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.

6Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben:

7„Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket Istenen kívül?”

8Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik:
– Miért tanakodtok így szívetekben?

9Mi könnyebb, azt mondani a bénának: „Bocsánatot nyertek a bűneid”, vagy azt mondani: „Kelj fel, fogd a hordágyadat, és járj”?

10

11Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, mondom neked – szólt a bénának –, kelj fel, fogd a hordágyad, és menj haza!

12Az felkelt, azonnal felvette a hordágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy mindannyian ámulatba estek, és dicsőítették Istent: „Ilyet még sohasem láttunk!”

13Azután ismét kiment a tenger mellé. Az egész sokaság egyre jött hozzá, ő pedig tanította őket.

14Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült. Így szólt hozzá:
„Kövess engem!” Az felkelt és követte.

15Egyszer, amikor a házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé. Sokan voltak ugyanis, akik követték.

16Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak tanítványaihoz:
– Miért eszik vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?

17Meghallván így szólt hozzájuk Jézus:
– Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

18János tanítványai és a farizeusok éppen böjtöltek. Odamentek, és így szóltak hozzá:
– Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?

19Jézus ezt mondta nekik:
– Vajon böjtölhet a násznép, amíg velük a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek.

20De eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor, azon a napon böjtölni fognak.

21Senki sem varr foltot új anyagból régi ruhára, mert a toldás kitép belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támad.

22És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, s odalesz a bor is, a tömlő is. Újbor új tömlőbe!

23És történt, hogy egy szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.

24A farizeusok így szóltak hozzá:
– Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?

25Erre így szólt hozzájuk:
– Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és éhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak?

26Hogy bement az Isten házába Abjatár főpap idején, és megette az áldozati kenyereket – amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak –, és azoknak is adott, akik vele voltak?

27Majd ezt mondta:
– A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.

28Az Emberfia tehát ura a szombatnak is.