Uj Ember

2001. február 4.
LVII. évf. 5. (2741.)

Megjelent az Új Ember Magazin februári száma

Főoldal
Lelkiség
A te szavadra kivetem a hálót
A Paradicsom virágai
Jegyzetek a liturgiáról
Egy jó tanács a zsoltárimádsághoz
A hét liturgiája (C-év)
Katolikus szemmel
Nincs visszaút
Mi lesz veled, demokrácia?
Jegyzetlap
(ezerötszáz gyors) - Logika
Derült égből
Élő egyház
Kapocs a rádió hullámhosszán
Hazatérés vagy új honfoglalás? – És mikor?
Görbe László piarista gimnáziumigazgató a költözésre való várakozásról
Egyházmegyék híreiből
Ökumenikus imanap Mohorán
Élő Egyház
Nem csökken a vallásgyakorlók száma
Egyházi felmérés a lengyelek vallásosságáról
A földrengés sújtotta Salvador
Fórum
Alkonyatban is a fényt őrző
P. Szabó Ferenc 70 éves
Olvastuk, láttuk, hallottuk
Szent Balázs
Kerülje el torkunkat a romlás
Császár Angela
Juhász Judit
Kubik Anna
Görög katolikusok
Fáradhatatlanul…
A legöregebb aktív pap: Dudás Bertalan
Közös templom, közös szolgálat Selyeben
„Rendbe tesszük a világot, és kész”
Ifjúság
Humán Genom program IX.
A történelem genetikai lábnyomai
Harry Potter: Szappanopera papíron
Krakkói jegyzetek
Játék szabályok nélkül
Rejtvény tíz év alattiaknak
Kultúra
Gondja volt a nemzetre a betevő szóval
Utolsó szavak Sinkovits Imréhez
Takáts Gyula 90 éves
Tíz mondat a mikrofonállványról
Tó, télen
Fórum
Történelmi összefüggések – személyes sorsok
Teológiai Tanárok Konferenciája
Az Olvasó írja
A szolgáló Krisztus nyomában
Szathmáry László diakónus a küldetésről
A Tudor Alapítványról
Mozaik

Somogyi mintára
Angyalgyökér
A Szegények orvosának emléklezete

 

A Szegények orvosának emléklezete

Batthyány-Strattmann László 1931. január 22-én este 10 órakor fejezte be földi életét Bécsben a Löw szanatóriumban. Ekkor jelentette be felesége gyermekeinek: Gyerekek, papi a jó Istennél van. Bécsben az Alser templomban Piffl bíboros végezte a beszentelést. Majd a halottas kocsi az este sötétjében Körmend felé indult. A kastély kápolnában három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak el volt betegei, szegényei koporsója előtt. Temetésén Mikes János püspök beszédében azt mondta, hogy inkább hozzá, mint érte kell imádkozni, mert szent élete által nyitva találta a mennyország kapuját. Körmendről január 27-én vitték Németújvárra a családi kriptába. Mivel egyre többen keresték fel sírját, 1988. május 28-án felhozták koporsóját a kriptából a templom bejáratához.

Január 21-én Paul Iby kismartoni és Konkoly István szombathelyi püspök mutatott be szentmisét több környékbeli pappal a németújvári templomban. Iby püspök szentbeszédében megemlítette, hogy a boldoggá avatási eljárás a végéhez közeledik, valószínűleg megtörténik a közbenjárásra történt csoda hivatalos-elfogadás.

A körmendi hívek másnap jöttek el busszal a herceg sírjához plébánosukkal és káplánjukkal, szentmisét mutattak be, majd imádkoztak a sírnál boldoggá avatásáért.

Este Körmenden, a Batthyány László emlékére épült templomban ünnepi szentmise volt, amelyen a szentbeszédet Brenner József püspöki helynök mondta. Példaként állította a hívek elé Batthiány Strattman Lászlót, aki tudatosan készült a halálra, nem félve és rettegve, mint a mai emberek általában. Példakép Istennel való kapcsolata, imádságos élete és főképpen családi élete is.

Gy. L.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember: ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@freemail.hu