Uj Ember

2001. február 4.
LVII. évf. 5. (2741.)

Megjelent az Új Ember Magazin februári száma

Főoldal
Lelkiség
A te szavadra kivetem a hálót
A Paradicsom virágai
Jegyzetek a liturgiáról
Egy jó tanács a zsoltárimádsághoz
A hét liturgiája (C-év)
Katolikus szemmel
Nincs visszaút
Mi lesz veled, demokrácia?
Jegyzetlap
(ezerötszáz gyors) - Logika
Derült égből
Élő egyház
Kapocs a rádió hullámhosszán
Hazatérés vagy új honfoglalás? – És mikor?
Görbe László piarista gimnáziumigazgató a költözésre való várakozásról
Egyházmegyék híreiből
Ökumenikus imanap Mohorán
Élő Egyház
Nem csökken a vallásgyakorlók száma
Egyházi felmérés a lengyelek vallásosságáról
A földrengés sújtotta Salvador
Fórum
Alkonyatban is a fényt őrző
P. Szabó Ferenc 70 éves
Olvastuk, láttuk, hallottuk
Szent Balázs
Kerülje el torkunkat a romlás
Császár Angela
Juhász Judit
Kubik Anna
Görög katolikusok
Fáradhatatlanul…
A legöregebb aktív pap: Dudás Bertalan
Közös templom, közös szolgálat Selyeben
„Rendbe tesszük a világot, és kész”
Ifjúság
Humán Genom program IX.
A történelem genetikai lábnyomai
Harry Potter: Szappanopera papíron
Krakkói jegyzetek
Játék szabályok nélkül
Rejtvény tíz év alattiaknak
Kultúra
Gondja volt a nemzetre a betevő szóval
Utolsó szavak Sinkovits Imréhez
Takáts Gyula 90 éves
Tíz mondat a mikrofonállványról
Tó, télen
Fórum
Történelmi összefüggések – személyes sorsok
Teológiai Tanárok Konferenciája
Az Olvasó írja
A szolgáló Krisztus nyomában
Szathmáry László diakónus a küldetésről
A Tudor Alapítványról
Mozaik

Somogyi mintára
Angyalgyökér
A Szegények orvosának emléklezete

 

Fáradhatatlanul...

A legöregebb aktív pap: Dudás Bertalan

A Hajdúdorogi Egyházmegye talán legidősebb papja a kilencvenkét éves Dudás Bertalan bazilita szerzetes. 1925-ben lépett Szent Bazil rendjébe, amelynek – a katakomba-évtizedeket is beszámítva – ötven esztendőn át volt tartományfőnöke.


Otthon őrzi a rend levéltárát

- A magyarok, ez ma már nyilvánvaló, először a keleti szertartású kereszténységgel ismerkedtek meg – magyarázza. – Az Etelközben, a vándorlások során és az új hazában is. Arról azonban még kevés szó esik, hogy ebben a szerzetesek vitték a fő szerepet. A bazilitáknak majdnem annyit köszönhet ez a nép, mint a bencéseknek…

Máig tevékeny életet él Bertalan atya. Felszentelt papként és bazilitaként foglalkozott az ifjúsággal Máriapócson, dolgozott a KALOT és a Mária Kongregáció szervezésén, a rend nyomdáját és könyvkiadóját vezette Ungváron, tartományfőnökként kezdeményezte és irányította a máriapócsi bazilika felújítását.

1950-ben a bazilita rend működését is betiltották, a szerzeteseknek el kellett hagyniuk a máriapócsi monostort, az épületben elmebetegek számára létesítettek szociális otthont, amely csak a múlt év novemberében költözött ki onnan.

Bertalan atya 1950 óta a Kisvárda melletti Anarcs községben él. „Négyszáz év után én voltam itt az első katolikus pap.” Ő szervezte meg az egyházközséget, építette a templomot és a parókiát. 1989-től nyugdíjasként, két éve pedig – mióta a kisvárdai parókus gondjaira bízták a községet – kisegítő lelkészként szolgálja tovább Anarcs mintegy ezer görög (és római) katolikus hívét.

Máig lakásában őrzi a háború és az államosítás pusztítása elől elmenekített, máriapócsi rendi levéltárat. A rendtörténet tanulmányozása mellett a baziliták jelenéért és jövőjéért is fáradhatatlanul dolgozott, vitázott és küzdött: meggyőződése volt, hogy a szerzeteseknek vissza kell térniük Máriapócsra. A visszakapott épületben ma már egy bazilita szerzetes tölti be a parókus tisztségét.

Dudás Bertalant (az egyházmegye egykori püspökének testvéröccsét, aki annak idején olykor bátyjával is keményen vitába szállt vélt vagy valóságos igazának védelmében – a papi engedelmesség keretén belül) a fáradhatatlanság jellemzi mindmáig. Kis Trabantjával önállóan közlekedik, a négyezer négyzetméteres kertet maga műveli, látogatásunk délutánján a ház mellett egy vályogfalat bontott le éppen. „Kicsit imbolyog már a járásom, de a talicska szarvába kapaszkodva mindig megvan az egyensúly.”

Paptársai nagyrabecsülik Bertalan atyát, ezt a céltudatos, nyughatatlan, kemény embert. Akivel mint rendi elöljáróval valószínűleg nem volt könnyű együtt élni szerzetestársainak, akivel nyilván nem volt könnyű szót érteniük egyházi feljebbvalóinak sem. De jó szándékát és egyházáért való hűségét – hiszem – nem vonja kétségbe senki.

Kipke Tamás. Fotók: Cser István

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember: ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@freemail.hu